PRIATEĽ

Sme tam, kde si ty.

Kto sme?

Priateľ je dobrovoľná, nepolitická, detská a mládežnícka organizácia pôsobiaca na území Slovenskej republiky.

Hlavným cieľom združenia je harmonický a všestranný rozvoj osobnosti detí a mládeže, vytváranie optimálnych podmienok i možností pre ich rast a sebarealizáciu a vytváranie podmienok na výchovnú prácu s deťmi a mládežou s dôrazom na zmysluplné prežívanie voľného času. Aktivity združenia smerujú k snahe vychovávať samostatných, solidárnych, zodpovedných a angažovaných mladých ľudí a pomôcť mladým ľuďom naplno rozvinúť potenciál ich intelektuálnych, tvorivých a športových zručností v spolupráci s rodičmi a dobrovoľníkmi.

Čo robíme?

TÁBORY PRE DETI A MLADÝCH

Už od roku 2002 robíme pravidelne tábory, víkendovky a stretnutia pre rôzne vekové kategórie mladých od 7 do 20 rokov.

VÝLETY S MLADÝMI

FESTIVALY A VEĽKÉ AKCIE

HUDOBNÁ A UMELECKÁ ČINNOSŤ

Máme skúsenosti s organizáciou koncertov a iných zábavno-kultúrnych podujatí najmä pre mladých. 

Kontaktujte nás

Napíšte nám správu

  Nájdite nás

  Adresa

  Jesenského 26, 040 01 Košice - Staré mesto

  Email

  priatel@priatel.sk

  Telefón

  +421 915 242 122